top of page

Program

3 - 5 lat

Na tym etapie istotnym staje się przejście z wyłaniających się strategii wczesnych lat do celowego przyswajania i rozumienia treści, umiejętności i pojęć.

Rozwijające się kompetencje językowe dzieci są w widoczny sposób wykorzystywane przez nie jako narzędzia do komunikacji oraz uczenia się treści i pojęć.

Wraz ze wzrostem dojrzałości kompetencji fizycznych dzieci na tym etapie są w stanie podejmować większe wyzwania w zakresie zajęć ruchowych i angażować się w bardziej wyrafinowane doświadczenia ruchowe, na przykład przed- i pisarskie, w makro i mikro przestrzeni.


Oczekiwania dotyczące rozwoju osobistego i społecznego są traktowane priorytetowo, co skutkuje jeszcze większą autonomią i niezależnością, zwiększonymi umiejętnościami samopomocy, samoregulacją emocjonalną, samooceną i pewnością siebie.


Nasz program przedszkolny promuje zainteresowania dzieci i ich naturalne poszukiwanie wiedzy; prowadzące do doświadczeń w rozwiązywaniu problemów, badaniu, odkrywaniu i aktywnych eksploracjach praktycznych. Uczenie się dzieci staje się naturalnie bardziej ustrukturyzowane i zintegrowane z wieloma dyscyplinami, aby spełnić oczekiwania dotyczące holistycznych celów, rozwoju umiejętności życiowych, dyspozycji i postaw, a także osiągnięć akademickich.

raf.jpg

Program

6 lat

Ostatnie dwa semestry pobytu w przedszkolu to przygotowanie, którego celem jest przejście do szkoły podstawowej.


Na tym etapie dominują ćwiczenia które podnoszą kompetencje dzieci w zakresie czytania, pisania i matematyki, dyspozycji EQ i IQ.


Samozarządzanie, wytrwałość, podejmowanie ryzyka, krytyczne myślenie i umiejętności rozwiązywania problemów są wzmacniane w ramach doświadczeń edukacyjnych tego okresu.

W tym czasie wzrasta też specyficzna rola rodziców i ich zaangażowanie w proces osiągania dojrzałości szkolnej dzieci.

Rodzice przyzwyczajają się do idei wspierania edukacyjnego rozwoju dziecka w dialogu z nauczycielem.

255567526_4469629326477711_2216119903807287616_n.jpg
106496982_3896264237111116_8195542335627399774_n.jpg

Celebrujemy...

  • Powitanie nowych członków społeczności

  • Święta Grudniowe

  • Czas Wolny

  • Święto Ogrodu

  • Dzień z Mamą

  • Dzień z Tatą

  • Pożegnania

bottom of page